Kontakta

Beathas vänner styrelse

Generalsekreterare & programansvarig
Kenneth Lindblad
kenneth@lindbladlinkoping.se
Tel: 070-3940867

Kassör
Kenneth Lindblad

Styrelseledamot
Reidar Tönnesen

Styrelseledamot
Mattias Ekeroth

Ordförande
Gunnar Risberg
gunnar@borgstedt-risberg.se
Tel: 070-935970

IT ansvarig/Hemsidan
Håkan Jonsson
hakan.jonsson@beatha.se

Styrelseledamot
Tomas Ahl

Styrelseledamot
Johan Bergstedt

Hur blir man medlem

Ny medlem kan endast anmälas av en befintlig medlem (fadder). Den som anmäler en ny medlem går också i god för den nya medlemmen. Ett genuint whiskyintresse som kommer att resultera i ett aktivt deltagande i föreningen förutsätts. 
(Anmälningsblankett i pdf format finns under program på medlemssidorma)
.