Kontakta

Beathas vänner styrelse

Generalsekreterare & program ansvarig
Kenneth Lindblad
kenneth@lindbladlinkoping.se

Kassör
Kenneth Lindblad

Styrelseledamot
Gunnar Risberg

Styrelseledamot
Mattias Ekeroth

Ordförande
Mattias Johannesson
mattias@johannessons.com

IT ansvarig/Hemsidan
Håkan Jonsson
hakan.jonsson2@gmail.com

Styrelseledamot
Tomas Ahl

Hur blir man medlem

Ny medlem kan endast anmälas av en befintlig medlem (fadder). Den som anmäler en ny medlem går också i god för den nya medlemmen. Ett genuint whiskyintresse som kommer att resultera i ett aktivt deltagande i föreningen förutsätts. 
(Anmälningsblankett i pdf format finns under program på medlemssidorma)
.